WhatsApp

Hakkımızda

Firmamız İkon Site Yönetimi Konya ve ilçelerinde site, apartman ve iş merkezlerinde Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde profesyonel yönetim hizmeti vermektedir. Günümüzde yaşanan yönetim problemlerini hukuksal boyutta çözen firmamız çözüm odaklı, kaliteli hizmet anlayışı ve 7/24 hizmet garantisi ile kat maliklerinin ve sakinlerinin en iyi hizmeti almasını sağlamaktadır.

İkon Site Yönetimi, sektöründe öncü olmanın gayreti ile tüm teknolojik imkanları gerek müşterilerine, gerek çözüm ortaklarına, gerekse personellerine sunmaktadır.

Firmamız hizmet kalitesinden ödün vermeden yönettiği ve yöneteceği binaların problemlerini çözmeyi görev edinmiş, bireysel yöneticilerin aşamadığı problemlerde ücretsiz danışmalık hizmeti vererek Profesyonel Apartman ve Site Yöneticiliği bilincini kat maliklerine aşılamayı hedefleri arasına eklemiştir.

Alanında uzman ve tecrübeli kadrosu ile siz değerli kat maliklerine ve sakinlerine en iyi Profesyonel Yönetim Hizmetini vermeyi ilke edinen firmamız, siz değerli müşterilerimizle çalışmaktan mutluluk duyacaktır.

Site ve apartman yönetimi hizmetlerinde Tam Profesyonel Yönetim, Yönetim Danışmanlığı ve Personel Temini alternatifleriyle sizlere ekonomik, sürdürülebilir ve şeffaf biçimde hizmet vermekten kıvanç duyacağız. Ayrıca temizlik, teknik ve diğer (peyzaj, malzeme, vs.) yan alanlarımızla da siz yönetim kurullarının güçlü çözüm ortağı olabiliriz.

Nidus Grup

HİZMETLERİMİZ

Emlak ve Otomotiv

Birlikte tasarrufun muhteşem gücüne inananlar istediği evi tamamen kendi ...

Devamını Oku

Pest Kontrol (İlaçlama) Hizmetleri

Haşere ve kemirgenler, insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit etmektedirler. ...

Devamını Oku

Peyzaj Hizmetleri

Şehir nüfuslarının artışına paralel olarak betonarme yapılaşmaların artmasına ve yeşil ...

Devamını Oku

Güvenlik Hizmetleri

Ülkemizde özel güvenlik hizmeti sektörü; arz talep dengesinin sağlanması ...

Devamını Oku

Asansör Hizmetleri

Tecrübeli teknik kadromuz ile güvenilir, verimli ekip olma anlayışıyla; müşteri ...

Devamını Oku

Temizlik Hizmetleri

Mobil Temizlik Hizmetlerinde Verilen Hizmetler Genel temizlik, haşere ...

Devamını Oku

Hukuki İşlemler

Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması İşletme projesinde ...

Devamını Oku

Muhasebe Hizmetleri

İşletme bütçelerinin hazırlanması Karar defteri, işletme defteri gibi resmi ...

Devamını Oku

Site ve Apartman Yönetim Hizmetleri

İkon Site Yönetim Olarak, Site ve Apartmanların Yönetiminde İki Farklı Uygulama İle Size ...

Devamını Oku
Nidus Grup

SON PROJELERİMİZ

Göksay Sitesi Çatı Onarım Faaliyetleri
Tamamlanan Projeler
Kahyaoğlu Sitesi Peyzaj Düzenlemesi
Tamamlanan Projeler
Esra Sitesi Genel Onarım ve Yenileme Faaliyetleri
Tamamlanan Projeler
Miss Konsept Sitesi Kapalı Otopark Giriş Kapısı Montajı
Tamamlanan Projeler
Güven Apartmanı Ray Kapı Giriş Otomosyon Sistemleri Montajı
Tamamlanan Projeler
Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın!

(0850) 302 34 42

Sıkça Sorulan Sorular

Kat malikleri kurulu, yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir. Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise kanun gereği, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. Yönetici dışarıdan seçilmişse, alacağı ücret ve şartları, yönetici atanırken kat malikleri tarafından belirlenir ve karara bağlanır. Yöneticinin ücreti; kat malikleri tarafından, arsa payları oranında ödenir

Kat malikleri yönetici seçiminde anlaşamazlarsa; kat maliklerinden herhangi biri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilir. Bu durumda yönetici, hakim tarafından ya kat malikleri arasından veya dışarıdan seçilir. Mahkemece atanan yönetici, Mahkemeden izin alınmadıkça altı aydan önce değiştirilemez

Yönetim kurulu üyelerinin kat malikleri arasından seçilmesi mümkün olduğu gibi, dışarıdan seçilmesi de mümkündür. (KMK. 34/I). Kanunda, yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kimselerde hangi niteliklerin bulunması gerektiği hususunda bir açıklık yoktur. Ancak görevin özelliği dikkate alınırsa, bu üyelerde yine de birtakım niteliklerin bulunması gerektiği sonucuna varılır. Yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlar (temyiz gücüne sahip, reşit olan, bedensel engeli olmayan, ahlaka, kişilik haklarına ve kamu düzenine saygılı vb.), yönetici seçiminde aranacak şartlardan farklı değildir.

Bu gibi durumlarda, olağanüstü toplantıların yapılması mümkündür. Fakat olağanüstü toplantıyı gerektirecek önemli sebeplerin önceden görülebilmesi mümkün değildir ve hiçbir kat maliki, yönetim planında belirlenmiş tarihlerin ya da Ocak ayinin dışındaki bir zamanda yapılacak olan olağan toplantıyı beklemek durumunda bırakılmamalıdır. Olağanüstü toplantılarda, toplantının 15 gün önce kat maliklerine bildirileceğine ilişkin hüküm de bu husustaki sakıncayı nispeten giderebilecektir.

Alınan Kararlar yürürlükteki yasalara açıkça aykırı değilse, bütün bağımsız bölüm malikleri, onların mirasçıları, bağımsız birimde oturanlar ya da yararlananlar, yönetici ve denetçiler kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Kat malikini, 1. derece akrabası, -Kat malikini, diğer kat maliki, -Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından, -Vefat eden kat malikini, veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi, tarafından temsil edilir.

Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.  Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.  Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.   Hem arsa payı hem de bağımsız bölüm sayısının % 51'i temsil edilmelidir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

(Bu Güne Kadar Elde Ettiğimiz Başarılar)

Rakamlarla Biz

750+

Mutlu Müşteri

15 +

Yıllık Tecrübe

27 +

Çalışan

84 +

Site

Referanslarımız

Site 1 Konutları
  • 26 Temmuz 2021, 14:36
Mavi Işıltı Apartmanı
  • 26 Temmuz 2021, 14:35
Şirin Evler Sitesi
  • 26 Temmuz 2021, 14:24
Ali Emir Siteleri
  • 26 Temmuz 2021, 14:22
Ravza Sitesi
  • 26 Temmuz 2021, 14:38
Gül Sitesi
  • 26 Temmuz 2021, 14:16
Kat Malik Girişi