WhatsApp

Site ve Apartman Yönetim Hizmetleri

Site ve Apartman Yönetim Hizmetleri

İkon Site Yönetim Olarak, Site ve Apartmanların Yönetiminde İki Farklı Uygulama İle Size Hizmet Vermekteyiz

Site veya apartmanınızın yönetimini Kat Mülkiyeti Kanunundaki hükümlere göre tam olarak üstlenebiliriz, Yetki ve sorumluluk kendi yöneticiniz de kalır, Firmamız danışmanlık yaparak yardımcı olur. Bu hizmetler yasalara uygun ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilir.

Yönetimin Tam Olarak Üstlenilmesi

Sitenizin veya apartmanınızın kat malikleri kurulunda (genel kurulunuz) Firmamızın tercih edilmesi durumunda; yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile kat malikleri kurulunda alınan kararlar Firmamız tarafından yerine getirilir, Muhasebe kayıtları tutulur, Elden para toplanmaz ve tüm ödemeler apartman/site namına açılacak banka hesabına yatırılır, www.nidusgrup.com.tr adresimizdeki “Kullanıcı İşlemleri”nden sizlere verilecek kullanıcı kodu ve şifre ile girilmesi halinde; apartmanınız/siteniz ile ilgili aylık gelir- gider durumları, borçlu listeleri, sizlere yapılacak duyurular, banka hesap bilgileri, resmi dairelerle yapılabilecek yazışmalar vb. dokümanlar görülebilir, tatilde dahi olsanız borcunuzu takip edebilirsiniz, Firmamız Avukatı tarafından, aidat borcunu ödemeyenlerden gerekli tahsilat yapılır, apartmanın/sitenin diğer problemleri ile ilgili yasal sorunların takibi yapılır, Kapıcı ve diğer çalışanların SGK işlemleri Firmamız Mali Müşaviri aracılığı ile yürütülür ve Firmamızca takip edilir, Ortak alanlardaki her türlü kanalizasyon, elektrik, su, asansör, çatı vb. tesis, makine, cihaz ve sistemlerin bakım – onarımları yaptırılır.

Yönetim Danışmanlığı

Yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile apartman / site yönetim planında belirtilen hükümlerin, yönetici tarafından; zamanında, tam ve mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi ve kat malikleri kurulunda görüşülmesi gereken hususların planlanması, alınan kararların uygulanması için Firmamız tarafından danışmanlık hizmeti verilir. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen konular yerine getirilir ve apartman / site ile yapılacak sözleşmede teminat altına alınır. Yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile kat malikleri kurulunda alınan kararlar kendi yöneticiniz tarafından yerine getirilir, Yasa gereği; bir yıllık yönetim döneminde yapılacak işler için toplam gelir- gider tutarı (tahmini) ile her kat malikinin ödemesi gereken avans tutarını (aidat) tespit eden bir “İşletme Projesi” hazırlanarak kat maliklerine tebliğ edilmek üzere yöneticiye teslim edilir.

Muhasebe Kayıtları Tutulur

Bu hizmet için Firmamıza banka ekran görüntüleme yetkisi verilmesi gereklidir (yönetim tarafından elden para toplanmaması ve tüm aidatların bankaya yatırılması esas olmalıdır. Bu durumda; aradan yıllar geçse dahi, yönetim hakkında yapılabilecek bir suç duyurusunda banka kayıtları tam olarak ibraz edilebilecektir), Yönetici tarafından gider belgelerinin Firmamıza teslim edilmesi sonucu işletme defteri yazılacak, fatura ve fişler dosyada düzenlenecek, defter yönetici tarafından onaylanacaktır, Her ay, dairelerin bankaya yatırdıkları para durumu ve borç durumunu gösteren bir çizelge ile apartmanın / sitenin gelir- gider durumu hazırlanarak yöneticiye teslim edilecek ve/veya kendisinin onayı ile duyuru panolarına asılacaktır, Aidat borcunu ödemeyenlerden gerekli tahsilatın yapılması için Firma Avukatımız aracılığı ile gerekli yasal işlemlerin yapılması maksadıyla; yönetici ile konu hakkında koordine edilir ve yöneticinin avukata vekalet vermesi sonucu, icra- haciz- dava işlemleri takip edilir, Kat malikleri kurulundan önce; toplantıda görüşülecek hususların tespiti, toplantı çağrısının yapılması için uygun bir tebligat yapılması, toplantıda izlenmesi gereken kurallara göre toplantının icra edilmesi, sonuçlarının uygun bir şekilde tebliği ve alınan kararlar ile ilgili olarak yapılması gereken uygulamalar hakkında yönetici ile koordineli olarak çalışılacak ve yazılması-tebliğ edilmesi gereken belgeler/bilgiler Firmamızca hazırlanacaktır, Ortak alanlarda bulunan; bina, tesis, makine, teçhizat, demirbaş malzeme, asansör, elektrik, su, hidrofor vb. cihaz ve sistemlerin; bakım-onarımları ile hizmet satın alma faaliyetlerinde piyasa araştırması yapılır, teklif alınır, yöneticinin kararı doğrultusunda ilgili firmalarla yapılacak sözleşmeler hazırlanır, sözleşme hükümlerine göre işin yaptırılması konusunda yöneticiye yardımcı olunur,
Bir kapıcı- bahçıvanın işe alım aşamasında gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi Firmamız Mali Müşaviri aracılığı ile yerine getirilir ve ilgili personel ile apartman/site namına yapılması gereken sözleşme hazırlanarak yöneticiye teslim edilir, ilgili personelin SGK prim ödemeleri Firmamız Mali Müşaviri tarafından takip edilir.

 

Site ve Apartman Yönetim Hizmetleri

Paylaş

Kat Malik Girişi