WhatsApp

Hukuki İşlemler

Hukuki İşlemler

  • Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
  • İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
  • Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
  • Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
  • Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
  • Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
  • Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
  • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
  • Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması
 
Hukuki İşlemler

Paylaş

Kat Malik Girişi